Notícies i alertes

𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠 2024

15/05/2024

𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠 2024𝗤𝘂è é𝘀 𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗾𝘂è 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗶𝘅?

Aquesta convocatòria té per objecte concedir subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝘀: dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d'adopció.

• Excloses: sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col•laboradores.𝗖𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮:

• En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros.

• En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros.

Aquests imports s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o a una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶ó 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó:

• La contractació ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2024 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

• La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s'inicia la relació laboral.

• La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹•𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱: s'haurà de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 2 de setembre de 2024.𝗘𝗻𝗹𝗹𝗮ç 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G96285𝗠é𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó 𝗲𝗻 𝗹’𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥.

adl@elverger.es

Telf. 966439551----------------------------------------𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗠 2024¿𝗤𝘂é 𝗲𝘀 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂é 𝘀𝗶𝗿𝘃𝗲?

Esta convocatoria tiene por objeto conceder subvenciones para fomentar el emprendimiento a través del programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, por el que se otorga una subvención por la contratación de personas desempleadas que efectúen mujeres autónomas embarazadas o en proceso de adopción, a fin de que puedan transferirles el conocimiento necesario que posibilite el mantenimiento de la actividad durante la baja maternal.𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀: mujeres trabajadoras autónomas que en el momento de la contratación subvencionable se encuentren embarazadas o en proceso de adopción.

• Excluidas: socias de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales, así como las mujeres integrantes de comunidades de bienes y autónomas colaboradoras.𝗖𝘂𝗮𝗻𝘁í𝗮:

• En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 3 meses de duración: 1.500 euros.

• En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 6 meses de duración: 3.500 euros.

Estos importes se incrementarán en 500 euros si se contrata a una persona con diversidad funcional o a una mujer.

Los contratos a tiempo parcial de al menos 30 horas semanales resultarán subvencionables, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻:

• La contratación debe efectuarse a partir del 1 de enero de 2024 y siempre con carácter previo a la baja maternal de la mujer trabajadora autónoma.

• La persona contratada debe haber permanecido en situación de desempleo manteniendo la inscripción como demandante de empleo en Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación hasta su contratación. No se entenderá cumplido este requisito si la inscripción se produce el día en que se inicia la relación laboral.

• La persona contratada no debe mantener con la beneficiaria una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o su equivalente en el caso de las parejas de hecho.

𝗣𝗹𝗮𝘇𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱: se deberá presentar en el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención, sin que en ningún caso puedan presentarse después del 2 de septiembre de 2024.𝗘𝗻𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G96285𝗠á𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥.

adl@elverger.es

Telf. 966439551Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies